Hur påverkar elektropolering korrosionsskyddet hos austenitiskt rostfritt stål?

Studier som genomförts visar att elektropolering är en effektiv process för att förbättra korrosionsmotståndet för stål inom gruppen 316L.

Enligt dessa minskar korrosionshastigheten med 58-78% och motståndet mot punktkorrosion förbättras med 85-91%.

 

Det för korrosionsbeständigheten så viktiga krom/järn förhållandet ökar efter elektropolering och det passiva skiktet som bildas vid elektropolering är 50-120% tjockare än det som naturligt bildas på 316L i kontakt med luft.

 

Vill du läsa mer om hur elektropolering kan öka korrosionsskyddet på din rostfria yta, ta gärna del av Calamos rapport om Korrosionegenskaper hos Elektropolerat Rostfritt Stål.