Hur påverkas korrosionsskyddet hos Duplexa rostfria stål vid elektropolering?

Kan elektropolering förbättra korrosionsskyddet hos en Duplex stålyta?

 

Studier visar att krom/järn förhållandet hos Duplex 2205 SS förbättras efter elektropolering. Två olika studier visar även att elektropolering med efterföljande passivering ger det bästa skyddet mot punktkorrosion.

 

Vidare har det visat sig vid undersökningar av låglegerat Duplex att vid mekanisk slipning eller/och mekanisk polering kan den Austenitiska fasen på stålets yta omvandlas till Martensit. Samma undersökningar visar även att detta inte uppträder vid elektropolering.

 

Ta gärna del av Calamos rapport om Korrosionsegenskaper hos Elektropolerat Rostfritt Stål som du finner här.

 

Vill du veta mer om elektropolering av Duplexa stål, vänligen kontakta oss på sales@calamo.se.