Hur ska man hantera sköljvattnet efter penselbetning?

Penselbetning är en vanligt förekommande metod för att rengöra svetsar och ta bort oxider på rostfritt stål.

 

Använder man sig av denna typ av rengöring i sin verksamhet är det viktigt att känna till hur sköljvattnet skall hanteras.

 

Det är inte tillåtet att släppa ut sköljvattnet efter penselbetning i det kommunala avloppet eller i naturen. Enligt Miljöbalken och EU:s kemikalieförordning ”Reach” måste sköljvattnet omhändertas.

 

Vill ni läsa mer kan vi rekommendera er att läsa ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter” som Tekniska Verken i Linköping publicerat tillsammans med kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Gästrike Vatten, Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommun.
https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/vatten-och-avlopp/industrier/utslapp_industrier.pdf

 

Även Svenskt Vatten, https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/oversikt-reglering/miljokrav-enligt-miljobalken/ ger mer information om miljöbalken och kemikalieförordningen.

 

Vi på Calamo finns här om ni vill diskutera betning och ytbehandling och tillsammans kan vi hjälpas åt att nå, både era och våra, miljömål.