Vad är passivering och passiva skikt?

Ordet passivering kan ha olika betydelser.

Det kan dels syfta på processen då ett rostfritt stål spontant bildar ett skyddande oxidskikt i kontakt med syre. Passivering kan också innebära att man rengör en yta från substanser som kan skapa korrosion, ex. järnpartiklar. När vi på Calamo talar om passivering avser vi en behandling med svag syra (oxidationsmedel) för att förstärka det skyddande oxidlagret.

 

Om man utför en mekanisk polering eller slipning på det rostfria stålet blir ytan aktiv och tappar sina passiva egenskaper. För att få tillbaka rostskyddet behöver man återskapa den passiva ytan. Låter man detta ske spontant med förekomst av främmande partiklar på ytan kommer dessa även att finnas kvar i det passiva skiktet. Detta kan ge ett sämre skydd mot korrosion än om man skapar oxidskiktet genom en kontrollerad process.

 

De olika standarderna för passivering har till viss del varierande syn på vad passivering innebär.

Enligt ASTM A380 är inte rengöring, borttagning av glödskal och svetsoxider passivering men detta kan vara nödvändigt för att uppnå ett fullgott resultat.

I ASTM A967 framgår att en betad yta som är fri från glödskal, fritt järn och andra främmande ämnen inte behöver vidare behandling för att anses passiverad.

ASTM B912-02 liksom SS-EN ISO 15730 upptar elektropolering som en form av passivering.

 

Förenklat skulle man kunna säga att de åtgärder som vidtas för att skydda en rostfri yta från att korrodera genom ett skyddande oxidskikt är passivering.

 

Vill du veta mer om passivering eller har frågor om de olika standarderna kontakta vår försäljningsavdelning på sales@calamo.se