Varmbetning av titan

Du vet väl att vi på Calamo även varmbetar titan?

 

Varmbetning kan appliceras där kraven är jämn metallisk renhet utan föroreningar eller applikationer där kraven är att undvika ofrivillig korrosion eller missfärgning på grund av inbakade föroreningar. Ytan blir fri från oxider, föroreningar och missfärgningar och lämpar sig för miljöer med högt ställda krav på renhet.

 

Vill du veta mer om hur Calamo kan hjälpa dig att rengöra din titan applikation?

Kontakta säljavdelning på sales@calamo.se