Hur lyckas du bäst med elektropolering?

Elektropolering är en stabil men samtidigt känslig process. För att få det bästa resultatet måste man tänka på många parametrar.

Produkten som ska elektropoleras

  • Innan elektropoleringen börjar måste produkten vara absolut fri från olja, fett, tejprester och annat som kan hindra strömmen att ”nå” produkten.
  • Elektropolering handlar om ytan och skador från transport framträder tyvärr även efter elektropolering. Därför är transporten också viktig för ett optimalt resultat.

Förbredelser för optimalt resultat

  • Alla produkter kräver sin fixtur. Ritningar och beskrivningar i ett tidigt skede underlättar för att nå ett optimalt resultat. Mejla oss gärna ritningar och beskrivningar direkt.
  • Före elektropolering sker är det vanligt med svetsning. Alla svetsar bör vara fria från svetsoxider. Vi berättar gärna mer om detta.
  • Spolmöjligheter är viktigt i trånga utrymmen som ben och genomföringar. Se till att det finns minst 12 millimeters utrymme att skölja igenom efter elektropolering.
  • Tätsvetsning är inte enkelt. Men väljer du det måste det verkligen vara tätt. Porer i svets tar in elektrolyt som kommer att läcka ut under lång tid.
  • Eftersom många faktorer påverkar vid elektropolering är det omöjligt att säga vilket pris det har. Kontakta oss så berättar vi mer och lämnar en offert för just ditt projekt.