Vilket Ra-värde ger elektropolering?

Elektropolering är en elektrokemisk behandling där elektrolyt och ström ingår. Produktens yttersta skikt på ca 0,02 millimeter löses upp under elektropoleringen. Syftet med elektropolering är att ta bort ojämnheter, inbyggda föroreningar och andra defekter.

 

Resultatet blir en homogen yta utan inbyggda föroreningar och med en utjämnad struktur. Under perfekta förhållanden halveras Ra-värdet vid elektropolering. Det finns dock undantag vid till exempel svarvade ytor där Ra-värdet kan påverkas negativt pga stångmaterial.

 

Syftet med elektropolering är framför allt att skapa en yta som är enklare att rengöra. Den får också bättre korrosionsbeständighet och mindre vidhäftning. Ra-värdet är dock bara en av flera variabler för en perfekt yta.

Vill du veta mer?

Victoria Björn Blomqvist

Marketing Manager

0553-313 04

sales@calamo.se