Vad är Rouging?

Rouging är en typ av korrosion som uppkommer i vissa slutna vattensystem tillverkade av rostfritt stål t.ex. renvattensystem.

 

Det finns olika teorier om varför rouging uppkommer. Den mest troliga är att det passiva skiktet inte kan nybildas om det nöts bort i syrefattigt vatten. I tre olika fallstudier, på tre industriella vattensystem, har det kunnat påvisats att rouging kan avhjälpas genom elektropolering.

 

Ta gärna del av Calamos rapport om Korrosionsegenskaper hos Elektropolerat Rostfritt Stål som du finner här.

 

Vill du veta mer om hur elektropolering kan förbättra korrosionsbeständigheten, välkommen att kontakta oss på sales@calamo.se.