Vilka intyg och certifikat arbetar Calamo med och vad innehåller de?

Alla Calamos produkter och legoarbeten certifieras enligt EN 10204 3.1. och intyg kan beställas i samband med kundorder.

 

Dessa intyg innehåller information om:

  • Ytbehandlingsmetod, exempelvis elektropolering eller betning
  • Spårbarhet av material tillbaka till smälta
  • Tester och provningar utförda på råmaterial
  • Information om provningar och tester utförda på Calamo, både av råmaterial och färdig produkt