Tel. + 46 553 313 01 | sales@calamo.se

Fokus på miljöarbete

VI VILL VARA MED OCH RÄDDA VÄRLDEN

I varje steg genom tillverkningsprocessen minimerar vi vår miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med processutveckling med målet att minska vattenförbrukning, förbrukning av kemikalier och mängden avfall. Vår forskningsavdelning arbetar ständigt med att hitta alternativa kemikalier och att utveckla återvinningen av elektrolyt och metaller. Vårt miljöledningssystem, ISO 14001:2015, är ett viktigt stöd i detta arbete.

ARBETET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID:

– Minskad vattenförbrukning
– Minskad kemikalieförbrukning
– Minskad mängd farligt avfall
– Hållbarhetsmöten med styrelse och företagsledning
– Eget reningsverk för hantering av sköljvatten
– Regelbundna kontroller av vatten och recipient via ackrediterade laboratorium