Tel. + 46 553 313 01 | sales@calamo.se

Rör och rördelar för medicinska gaser till sjukhus

Vi på Calamo erbjuder ett komplett sortiment av rör och rördelar för medicinska gaser till sjukhus.

I sortimentet finns:

  • CQM Medical-produkter med garanterat kolväte < 2,5 mg/m2.
  • Uppfylla HB 370 för transport av medicinska gaser samt ISO 7396-1.
  • Tvättade och behandlade enligt SP6-064 och torkade med kvävgas från tank.
  • Analys av kolväte enligt SS-EN 723, förbränningsmetoden.
  • Produkterna uppfyller Locum R3, riktlinjer Medicinska gaser.
  • Produkterna uppfyller ASTM G93, PED 97/23/EC och AFS 1994:4.
  • CQM-rören är ändförslutna med polyetenplugg och förpackade i tätsvetsade polyetenpåsar.
  • Aktuella produkter, dimensioner och detaljerade krav finns i katalogen ”Rör och rördelar för högrena gaser”.

Inköp av råmaterial sker enligt våra egna inköpsspecifikationer som garanterar att produkten klarar alla ställda krav. Vår ankomstkontroll kontrollerar bland annat den kemiska analysen på stålet, toleranser, ytor, märkning, förpackning och materialcertifikat. Allt registreras i vårt affärssystem och tillverkningen sker enligt väl utprovade och dokumenterade processer.

Full kontroll på kvalitet och ledtider

Hela förädlingen från ankomstkontroll till leverans sker i våra rymliga och skyddade lokaler. Det innebär att vi har full kontroll på kvalitet och ledtider genom hela kedjan. Tack vare stor maskinkapacitet klarar vi variationer i efterfrågan och kan hålla korta ledtider.

Alla produkter certifieras i vårt affärssystem enligt EN 10204 3.1. Varje produkt är utvändigt märkt. Dessutom sitter det en etikett på varje påse med koppling till certifikatet som gör godsmottagningen enkel och säker.

Vi arbetar för renare och säkrare transporter av medicinska sjukhusgaser. Genom vårt engagemang inom en av SIS tekniska kommittéer bidrar vi med vår kunskap om rostfria rena ytor.