Tel. + 46 553 313 01 | sales@calamo.se

Rör och rördelar för högrena gaser

Ett komplett system för högrena gassystem

Vi på Calamo erbjuder ett komplett sortiment av rör, rördelar och ventiler för högrena gassystem.

 

I sortimentet finns:

  • Elektropolerade och renrumsbehandlade PQE produkter för högrena och korrosiva gaser.
  • Tvättade CQE produkter med definierade ytkrav och tvättade CQ produkter.
  • Rengjorda och förslutna CQM produkter avsedda för sjukhus enl HB370.

Inköp av råmaterial sker enligt våra egna inköpsspecifikationer som garanterar att produkten klarar alla ställda krav. Vår ankomstkontroll kontrollerar bland annat den kemiska analysen på stålet, toleranser, ytor, märkning, förpackning och materialcertifikat. Allt registreras i vårt affärssystem.

 

Ytbehandlingsprocessen är anpassad för varje enskild produkt och den är väl dokumenterad. Alla medarbetare arbetar efter kontrollerade föreskrifter. Lagerläggning sker i vårt tempererade inomhuslager där vi levererar efter FIFO-principen. Beroende på produkt skyddas rören med nylonfilm, PE-plugg samt enkla eller dubbla PE-strumpor. Rören levereras väl skyddade i träemballage som är behandlat och godkänt för export.

Hela förädlingen från ankomstkontroll till leverans sker i våra rymliga och skyddade lokaler. Det innebär att vi har full kontroll på kvalitet och ledtider genom hela kedjan. Tack vare fler anläggningar klarar vi variationer i efterfrågan och kan hålla korta ledtider.

 

Alla produkter certifieras i vårt affärssystem och de levereras med ett eget certifikat. Aktuella produkter, dimensioner och detaljerade krav finns i katalogen ”Rör och rördelar för högrena gaser”.