Tel. + 46 553 313 01 | sales@calamo.se

Rör och rördelar för högrent vatten och WFI

Vi har full kontroll på alla rostfria rör från ankomst till leverans. Vi på Calamo erbjuder ett komplett sortiment av rör och rördelar för transport av vätskor och högrent vatten till biokemi och läkemedelsindustrin. Våra elektropolerade PQB-, samt ASME BPE SF1 och SF4-produkter är vanligast förekommande. Hela vår ytbehandling, kontroll och lagerläggning sker på Calamo.

  • Inköp av råmaterial sker enligt våra egna inköpsspecifikationer som garanterar att produkten klarar ställda krav.
  • Ankomstkontrollen på Calamo kontrollerar bland annat kemiska analysen på stålet, toleranser, ytor, märkning, förpackning och materialcertifikat. Allt registreras i vårt affärssystem.
  • Ytbehandlingsprocessen är anpassad för varje produkt och väl dokumenterad. Alla våra processteg följs upp, analyseras och justeras vid behov. Alla medarbetare arbetar efter kontrollerade föreskrifter.
  • Lagerläggning sker i vårt tempererade inomhuslager där vi levererar efter FIFO.
  • Beroende på produkt skyddas rören med nylonfilm, PE-plugg och enkla eller dubbla PE-strumpor.
  • Rören levereras i väl skyddade och behandlat träemballage som är godkänt för export.

Eftersom hela förädlingen från ankomstkontroll till leverans sker i våra rymliga och skyddade lokaler har vi full kontroll på kvalitet och ledtid genom hela kedjan. Tack vare flera ytbehandlingsanläggningar klarar vi variationer i efterfrågan med korta ledtider. Alla produkter levereras med ett produktcertifikat som möjliggör spårbarhet och överensstämmelse med gällande kundkrav.