Tel. + 46 553 313 01 | sales@calamo.se

Betning av rostfritt stål

Slutbehandling eller förbehandling?

Vår varmbetning ger en jämn grå yta som är fri från oxider, föroreningar och missfärgningar. Det unika med varmbetning, eller NOX-betning som den också kallas, är att hela ytan behandlas, inte bara svetsade oxiderade ytor.

Direkt efter betning och sköljning återskapas det naturliga kromoxidlagret som gör rostfritt stål ”rostfritt”. Om kravet är en jämn och ren yta som är fri från föroreningar, oxider och missfärgningar är varmbetning den optimala ytbehandlingen av rostfritt stål.

Varmbetning är också den bästa förbehandlingen av rostfria ytor före elektropolering. Det undviker nämligen etsningar och ett ojämnt elektropoleringsresultat.

Applikationer av varmbetning

Varmbetning kan appliceras där kraven är jämn metallisk renhet utan föroreningar eller applikationer där kraven är att undvika ofrivillig korrosion eller missfärgning på grund av inbakade föroreningar i stålet. Ibland finns också estetiska skäl eftersom ytan som skapas efter betning är jämn och enhetlig.

 

Exempel på applikationer återfinns inom flera områden men vanliga är:

  • Papper och massa
  • Läkemedel
  • Automotive
  • Livsmedel
  • Rostfria konstruktioner i allmänhet
  • Applikationer i titan

Behövs absolut renhet?

Efterbehandlingen är viktig för slutresultatet. Vissa produkter kräver absolut renhet utan torkfläckar. Därför erbjuder vi sköljning med högrent vatten från egen tillverkning. Om en hög renhet krävs kan vi också torka och förpacka produkter i våra renrum.

Olika typer av stålsorter

Vi kan beta alla rostfria austenitiska, ferritiska och austenitisk-ferritiska (duplexa) stålsorter samt vissa nickellegeringar och titan. Före betning måste godset alltid vara väl avfettat för att inte skada produkt och process.

 

Läs mer om varmbetning här.