Tel. + 46 553 313 01 | sales@calamo.se

Elektropolering av rostfritt stål

Avancerad teknik för elektropolering som ytbehandling

Vi har Europas största kapacitet och mest avancerade teknik för elektropoleringen. Genom 50 års erfarenhet och kontinuerlig utveckling kan vi erbjuda elektropolering av många olika stålsorter, storlekar och former. Vår elektropolering av rör är förmodligen världens mest moderna och effektiva. Dessutom erbjuder vi lego-elektropolering från nålstora detaljer upp till kärl och konstruktioner som väger fem ton.

 

I vår nya elektropoleringsfabrik för lego kan vi hantera många olika former. Och i de andra anläggningarna kan vi tillgodose de mest varierande kraven.

Användningsområden och applikationer

Elektropolering används bland annat inom applikationer med höga krav på renhet, korrosionsbeständighet och hygien.

Exempel på användningsområden är:

 • Bioteknik
 • Läkemedelstillverkning
 • Utrustning för sterilisering och desinfektion
 • Aerospace
 • Livsmedelstillverkning, till exempel mejeriprodukter och matoljor
 • Papper- och massahantering
 • Kärnkraftsutrustning
 • Processindustri, till exempel reningsverk och kemiindustri
 • Automotive, dekoration och korrosionsskydd
 • Marin miljö, korrossionsskydd och hållbarhet
 • Byggnader, till exempel fasader

Fördelar med elektropolering som ytbehandling

En elektropolerad yta har många fördelar. Den är till exempel fri från föroreningar som påverkar korrosionsbeständighet, renhet, hållbarhet och tvättbarhet. Elektropoleringen avverkar och tar bort ca 20µm (0,02 millimeter) från ytskiktet. Där finns ofta rester från tillverkningen av stålet som till exempel sliprester, oxider och föroreningar. Dessa är negativa för krav på korrosionsbeständighet, renhet och mikrostruktur.

En elektropolerad yta:

 • Har ett tillrättalagt passivt skikt som skyddar mot korrosion
 • Är enklare att tvätta ren tack vare en slätare struktur
 • Påverkar inte och är mer neutral mot omgivande media
 • Underlättar desinfektion och sterilisering tack vare dess ytstruktur

Typiska stålsorter som vi elektropolerar är austenitiska, ferritiska och austenitisk-ferritiska (duplexa) samt höglegerade stålsorter typ Hastelloy.

 

Läs mer om hur du lyckas bäst med elektropolering här.